คุณภาณุ แบรนด์ ANGELINO RUFOLO รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ผู้นำองค์กรดีเด่น CEO Leader Award 2018 วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

Dec 17, 2018